Recensamantul General Agricol 2020

În atenția cetățenilor comunei Vadu Pașii

Din luna mai, începe recensământul agricol în comuna Săgeata, dar și la nivel național. Astfel că, în perioada 10 mai – 31 iulie 2021, recenzorii vor veni acasă la dumneavoastră pentru a colecta datele ce vor fi introduse în acest recensământ. Chestionarul pe care îl veți primi trebuie completat cu date corecte și vă rugăm să aveți răbdare și înțelegere iar acolo unde întâmpinați dificultăți recenzorul vă va ajuta.

Pentru o mai bună informare cu privire la acest recensământ agricol vă putem spune că pregătirea, organizarea, și efectuarea recensământului se realizează de către, Direcția Județeană de Statistică, Direcția Agricolă Județeană, în colaborare cu structurile din subordinea Ministerului Afacerilor Interne. Citeste mai mult

Anunt public – Cadastrare

Avand in vedere, inceperea procesului de efectuare a Cadastrului General la UAT Vadu Pasii, Judetul Buzau, va facem cunoscut ca toti proprietarii de imobile constructii si terenuri aflate in intravilanul localitatilor componente comunei Vadu Pasii care nu detin carti funciare aferente proprietatilor, sa prezinte la sediul Primariei comunei Vadu Pasii incepand cu data de 01.05.2021 actele de proprietate in original, pentru efectuarea cadastrului general.

Citeste mai mult

Avand in vedere, inceperea procesului de efectuare a Cadastrului General la UAT Vadu Pasii, Judetul Buzau, va facem cunoscut ca toti proprietarii de imobile constructii si terenuri aflate in intravilanul localitatilor componente comunei Vadu Pasii care nu detin carti funciare aferente proprietatilor, sa prezinte la sediul Primariei comunei Vadu Pasii incepand cu data de 01.05.2021 actele de proprietate in original, pentru efectuarea cadastrului general.

Citeste mai mult

Anunt – Gestionare reclamatii proiect

Primăria Vadu Pasii anunţă publicul interesat că începând cu data de 01.03.2021, în localitatea Vadu Pasii, sat Scurtesti se execută lucrări de construcţie pentru investiţia CONSTRUIRE PLATFORMA COMUNALA DE DEPOZITARE SI GOSPODARIRE A GUNOIULUI DE GRAJD, COMINA VADU PASII, JUDETUL BUZAU, finanţată de Primăria Vadu Pasii şi Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor, în cadrul Proiectului „Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienţi”. Citeste mai mult

Primăria Vadu Pasii anunţă publicul interesat că începând cu data de 01.03.2021, în localitatea Vadu Pasii, sat Scurtesti se execută lucrări de construcţie pentru investiţia CONSTRUIRE PLATFORMA COMUNALA DE DEPOZITARE SI GOSPODARIRE A GUNOIULUI DE GRAJD, COMINA VADU PASII, JUDETUL BUZAU, finanţată de Primăria Vadu Pasii şi Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor, în cadrul Proiectului „Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienţi”. Citeste mai mult

Anunt public – Decizie APM Buzau

„U.A.T. Vadu Pașii, anunţă publicul interesat asupra deciziei Agenţiei pentru Protecţia Mediului Buzău de încadrare a PUZ –„Intocmirii PUZ-ului pentru T85, T87 si lotizare” cu amplasamentul în comuna Vadu Pasii, sat Gura Calnaului, fără evaluare de mediu şi fără evaluare adecvată, urmând a fi supus procedurii de adoptare fără aviz de mediu, titular U.A.T. Vadu Pasii. Motivele care au stat la baza luării acestei decizii au fost: în conformitate cu H.G. nr. 1076/2004, art. 11 şi luând în considerare criteriile pentru determinarea efectelor semnificative potenţiale prevăzute în Anexa 1 a aceluiaşi act normativ, planul nu ridică probleme din punct de vedere al protecţiei mediului asupra factorilor de mediu şi nu prezintă efecte probabile asupra zonei;  Observaţiile publicului se vor primi în scris la sediul A.P.M. Buzău, str. Sfantul Sava de la Buzau, nr. 3, în termen de 10 zile calendaristice de la data publicării anunţului”.