Recensamantul General Agricol 2020

În atenția cetățenilor comunei Vadu Pașii

Din luna mai, începe recensământul agricol în comuna Săgeata, dar și la nivel național. Astfel că, în perioada 10 mai – 31 iulie 2021, recenzorii vor veni acasă la dumneavoastră pentru a colecta datele ce vor fi introduse în acest recensământ. Chestionarul pe care îl veți primi trebuie completat cu date corecte și vă rugăm să aveți răbdare și înțelegere iar acolo unde întâmpinați dificultăți recenzorul vă va ajuta.

Pentru o mai bună informare cu privire la acest recensământ agricol vă putem spune că pregătirea, organizarea, și efectuarea recensământului se realizează de către, Direcția Județeană de Statistică, Direcția Agricolă Județeană, în colaborare cu structurile din subordinea Ministerului Afacerilor Interne.

În acest sens, facem următoarele precizări;

 • La recensământ se înregistrează exploatațiile în care se desfășoară activități agricole, indiferent de statutul lor juridic (activități agricole prin utilizarea suprafeţelor agricole/și sau deţinerea de animale și care obţin produse agricole și/sau păstrează suprafețe în bune condiţii agricole și de mediu).
 • La recensământ sunt colectate informaţii statistice privind principalele caracteristici ale exploatațiilor agricole precum;
 • Informaţii generale privind exploatația agricolă
 • Modul de utilizare a terenului
 • Efectivele de animale și adăposturile pentru animale
 • Gestionarea dejecţiilor animaliere
 • Agricultură ecologică
 • Persoanele care au lucrat în agricultura
 • Alte activități aducătoare de venituri
 • Dezvoltare rurală

Alte informații

 • Capul/Șeful exploatației agricole are obligația să furnizeze recenzorilor date și informații corecte și complete, de asemenea să respecte și să nu obstrucționeze activitatea personalului de recensământ din teritoriu si sa prezinte, pentru înregistrarea corectă a datelor de identificare a persoanelor, un act de identitate valabil.
 • Datele individuale înscrise in chestionarul de recensământ sunt confidențial si sunt utilizate numai in scopuri statistice, codul numeric personal colectat la recensământ este criptat.
 • Pe toata perioada de recenzare, personalul de recensământ in teritoriu se identifica prin prezentarea legitimației care ii atesta calitatea.

Constituie contravenții următoarele fapte;

 • Obstrucționarea persoanelor implicate in acțiunea de recensământ in efectuarea înregistrărilor si controlul datelor ce fac obiectul acestei cercetări statistice
 • Refuzul furnizării informațiilor prevăzute in chestionarul de recensământ și furnizarea de date si informații eronate sau incomplete

Contravenţiile sus menționate se sancționează cu amendă de la 1.000-5.000 lei.

 

Bookmark the permalink.
Inapoi