Hotărâri de consiliu

TitluDescriereData
HCL 60/2021privind rectificare bugetului local al comunei Vadu Paşii pe anul 2021 si a listei de investitii2021/09/29
HCL 54/2021privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a aparatului de specialitate al Primarului comunei Vadu Pasii2021/06/25
HCL 53/2021Privind completarea nomenclatorului stradal si aprobarea numerelor administrative2021/06/25
HCL 52/2021privind acordarea unui mandat special reprezentantului UAT in Adunarea Generala a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Buzău 2008” sa voteze aprobarea retragerii comunei Valcelele in Asociatie2021/06/25
HCL 51/2021privind acordarea unui mandat special reprezentantului UAT in Adunarea Generala a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Buzău 2008” sa voteze aprobarea primirii comunei Catina in Asociatie2021/06/25
HCL 50/2021privind aprobarea Planului urbanistic zonal ”STATIE DE COMPOSTARE CU CAPACITATE 20.000 To/An”2021/06/25
HCL 49/2021privind prelungirea termenului de valabilitate a Planului Urbanistic General al Comunei Vadu Pasii aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 32/31.05.20112021/05/20
HCL 48/2021privind aprobarea Planului urbanistic zonal ”CENTRU ECVESTRU (MANEJ, ADAPOST CAI, ALEI, SPATII PARCARE, IMPREJMUIRE)”2021/05/20
HCL 47/2021privind cumpararea unui imobil – teren extravilan in comuna Sageata, sat Beilic, judetul Buzau în vederea construirii unui SRM in cadrul proiectului INFIINTARE SISTEM INTELIGENT DE DISTRIBUTIE GAZE NATURALE IN COMUNA VADU PASII, SATELE APARTINATOARE BAJANI, FOCSANEI, GURA CALNAULUI, SCURTESTI, STANCESTI SI VADU PASII, JUDETUL BUZAU”2021/05/20
HCL 46/2021Privind vânzarea unui terenuri aparţinând domeniului privat al Comunei Vadu Paşii, judeţul Buzău2021/05/20
HCL 45/2021privind aprobarea Planului urbanistic zonal ”INTOCMIRE PUZ T85, T87 SI LOTIZARE”2021/05/20
HCL 44/2021privind indexarea impozitelor și taxelor locale , precum și a taxelor speciale, pe anul 20222021/05/20
HCL 43/2021Privind completarea inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al Comunei Vadu Pasii, judetul Buzau2021/05/20
HCL 42/2021Privind aprobarea solicitarii prelungirii scrisorii de garantiei din partea Fondului National de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii-SA pentru proiectul integrat finantat prin Masura 7.2. al comunei Vadu Pasii2021/05/20
HCL 41/2021privind alegerea preşedintelui de şedinţă2021/05/20
HCL 21/2021Privind aprobarea cadrului de acordare a ajutoarelor de urgenta familiilor sau persoanelor singure aflate in situatii deosebite stabilite prin Hotararea Consiliului Local2021/02/25
HCL 20/2021privind aprobarea Contului de Execuţie pe anul 20202021/02/25
HCL 19/2021privind cumpararea unui imobil – teren extravilan in comuna Sageata, sat Beilic, judetul Buzau în vederea construirii unui SRM in cadrul proiectului INFIINTARE SISTEM INTELIGENT DE DISTRIBUTIE GAZE NATURALE IN COMUNA VADU PASII, SATELE APARTINATOARE BAJANI, FOCSANEI, GURA CALNAULUI, SCURTESTI, STANCESTI SI VADU PASII, JUDETUL BUZAU”2021/02/25
HCL 18/2021privind acceptarea donaţiei unor terenuri în vederea infiintarii unui drum public in comuna Vadu Pasii2021/02/25
HCL 17/2021privind modificarea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 20212021/02/25
HCL 16/2021privind aprobarea modificării Actului Constitutiv și Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară„PROGAZ BUZĂU 2020”, la care orașul/comuna este membru asociat2021/02/25
HCL 15/2021privind aplicarea planului de tarifare zonala in cadrul comunei Vadu Pasii si a A.D.I. Buzau – Maracineni2021/02/25
HCL 14/2021Privind completarea nomenclatorului stradal si aprobarea numerelor administrative2021/02/25
HCL 13/2021privind alegerea preşedintelui de şedinţă2021/02/25
HCL 12/2021privind organizarea reţelei unitatilor de invatamant preuniversitar pentru anul 2021-2022 in localitatea Vadu Paşii2021/01/27
HCL 11/2021Privind aprobarea concesionării imobilului – cabinet medical situat pe str. Principala, nr. 17, comuna Vadu Paşii, judeţul Buzău2021/01/27
HCL 10/2021privind aprobarea predarii cu titlu gratuit a autovehiculului DACIA LOGAN catre SERVICIUL LOCAL DE SALUBRIZARE VADU PASII2021/01/27
HCL 9/2021pentru aprobarea raportului privind activitatea asistentilor personali ai persoanelor cu handicap grav din comuna VADU PASII, pe anul 20202021/01/27
HCL 8/2021privind aprobarea regulamentului de organizare si funcționare a compartimentului de asistență socială2021/01/27
HCL 7/2021privind aprobarea “Strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale” și “Planul anual de acțiune privind serviciile sociale” acordate la nivelul comunei VADU PAȘII, pentru perioada 2021-2023”2021/01/27
HCL 6/2021privind aprobarea planului de acţiuni şi lucrări de interes local pe anul 2021 pentru persoanele care urmează să efectueze acţiuni şi lucrări de interes local conform Legii nr.416/2001, cu modificările şi completările ulterioare și persoanele care urmează să efectueze muncă neremunerată în folosul comunității în cadrul institutiei noastre2021/01/27
HCL 5/2021privind desemnarea consilierilor locali din cadrul Consiliului local al comunei Vadu Pașii, jud Buzău care vor face parte din Comisia de evaluare a performantelor profesionale individuale ale Secretarului general al comunei Vadu Pașii2021/01/27
HCL 4/2021Privind completarea inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al Comunei Vadu Pasii, judetul Buzau2021/01/27
HCL 3/2021privind emiterea avizului de principiu pentru cumpararea unui imobil – teren extravilan in sat Beilic, comuna Sageata, judetul Buzau2021/01/27
HCL 2/2021privind acceptarea donaţiei unor terenuri în vederea construirii unor SRM – uri in cadrul proiectului „INFIINTARE SISTEM INTELIGENT DE DISTRIBUTIE GAZE NATURALE IN COMUNA VADU PASII, SATELE APARTINATOARE BAJANI, FOCSANEI, GURA CALNAULUI, SCURTESTI, STANCESTI SI VADU PASII, JUDETUL BUZAU”, UAT VADU PASII2021/01/27
HCL 1/2021privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local Vadu Pasii in Adunarea Generala a Actionarilor Societatii Comerciale “Trans Bus S.A.”2021/01/27
HCL 87/2020privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 20212020/12/22
HCL 73/2020privind Aprobarea implementării obiectivului de investiții ,,Infințare sistem inteligent de distribuție gaze naturale în comuna Vadu Pașii, Scurtești, Stăncești, Băjani, Focșănei și Gura Câlnăului, județul Buzău2020/09/21
HCL 72/2020privind Rectificarea bugetului local al comunei Vadu Pașii pe anul 2020 si a listei de investitii2020/09/21
HCL 71/2020privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier local al domnului Chijer Nicolae și declararea ca vacant a locului consilierului în cauză2020/09/02
HCL 70/2020privind rectificarea bugetului local al comunei Vadu Pasii pe anul 2020 și a listei de investiții2020/09/02
HCL 69/2020privind Aprobarea Contractului pentru acoperirea costurilor nate pentru colectarea și transportul stocarea temporară, sortarea și după caz, valorificarea deșeurilor de ambalaje gestionate prin serviciul de salubrizare al U.A.T comuna Vadu Pașii și a încjeierii acestuia cu S.C. Greenpoint Management S.A. în calitate de organizare care implementează răspunderea expinsă a producătorilor2020/08/20
HCL 68/2020privind Inființarea Clubului Sportiv ,,Club Sportiv Vadu Pașii,,2020/08/20
HCL 67/2020privind Organizarea rețelei școlare din localitatea Vadu Pașii2020/08/20
HCL 66/2020privind Aprobarea aderării comunelor Costești și Ulmeni prin Consiliulu Local în calitate de membru asociat la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ” Buzău-Mărăcineni”2020/08/20
HCL 65/2020privind Aprobarea transferului dreptului de concesiune asupra terenului în suprafața de 2,5 ha situate în extravilanul comunei Vadu Pașii,t 89 P1066, cf. 253202020/08/20
HCL 64/2020privind Aprobarea concesionării unor suprafețe de teren situate în extravilanul și intravilanului comunei Vadu Pașii, județul Buzău2020/08/20
HCL 63/2020privind Rectificarea bugetului local al comunei Vadu Paşii pe anul 2020 şi a listei de investiţii2020/08/20
HCL 62/2020privind Aprobarea inceperii investiției ,,CREȘTEREA EFICIENTIZĂRII ENERGETICE A SISTEMULUI DE ILUMINAT PUBLIC IN COMUNA VADU PAȘII, JUDEȚUL BUZĂU2020/07/02
HCL 61/2020privind Aprobarea avizului de oportunitate referitor la inițierea unui Plan Urbanistic Zonal pentru T 85 și lotizare2020/07/02
HCL 60/2020privind Inființarea Clubului Sportiv ,,Asociația Club Sportiv Vadu Pașii,,2020/07/02
HCL 59/2020privind Rectficarea bugetului local al comunei Vadu Pașii pe anul 2020 și a listei de investiții2020/07/02
HCL 58/2020privind Aprobarea folosirii excedentului din anii precedenti2020/07/02
HCL 57/2020privind Dezmembrarea unor terenuri carea aparțin domeniului privat al comunei Vadu Pașii din satele Gura Calnăului, numar cadastral 25964 și Bajani , numar cadastral 247032020/06/22
HCL 56/2020privind Revocarea HCL nr. 17/2020 privind atestarea apartenenței la domeniul privat al comunei Vadu Pașii a unor imobile terenuri situate in comuna Vadu Pașii, județul Buzau2020/06/22
HCL 55/2020privind Dezmembrarea unui teren care aparține domeniului privat al comunei Vadu Pașii2020/06/22
HCL 54/2020privind Modificarea HCL nr 37/2020 privind cumpararea unor imobile teren intravilan în comuna Vadu Pașii, județul Buzău pentru prelungirea unui drum public2020/06/22
HCL 53/2020privind Aprobarea modificării Actului Constitutiv și Statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ,, Eco Buzău 2009,, la care comuna Vadu Pașii este membru asociat2020/06/22
HCL 52/2020privind Aprobarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al Comunai Vadu Pașii, județul Buzau2020/06/22
HCL 51/2020privind Atribuirea terenurilor pentru construirea unei locuințe proprietate personală, beneficiarilor Legii nr. 15/2003 cu domiciliul în comuna Vadu Pașii, județul Buzău2020/06/22
HCL 50/2020privind Indexarea impozitelor și taxelor locale, precum și a taxelor speciale, pe anul 20212020/06/22
HCL 49/2020privind Alegerea președintelui de ședință2020/06/22
HCL 48/2020privind Aprobarea incheierii unui contract de asistenta juridica pentru reprezentarea comunei Vadu Pasii in dosarele 600/114/2020, 653/114/2020, 624/114/2020, 645/114/20202020/05/08
HCL 47/2020privind Aprobarea contractarii si garantarii unui leasing financiar in valoare de 25.890 euro fara tva pentru achizitionarea unei Autoutilitare de catre SC SERVICE CONSLOC VADU PASII2020/05/08
HCL 46/2020privind Modificarea si completarea a HCL nr.34/27.04.2018 privind completarea indicatorilor de performanta ai serviciului de salubrizare cu indicatori prevazuti in anexa nr.7 la Legea nr. 211 din 15.11.2011 privind regimul deseurilor conform prevederilor art.17 alin 1 lit d)2020/05/08
HCL 45/2020privind Revocarea HCL nr.6/31.01.2020 cu privire la solicitarile de terenuri conform Legii nr. 15/2003 in comuna Vadu Pasii, judetul Buzau2020/05/08
HCL 44/2020privind Rectificarea bugetului local al comunei Vadu Pasii pe anul 2020 si a listei de investitii2020/05/08
HCL 43/2020privind Aprobarea folosirii excedentului din anii precedenti2020/05/08
HCL 42/2020privind Actualizarea situatiei terenurilor disponibile in vederea aplicarii prevederilor Legii 15/2003 si aprobarea Regulamentului pentru repartizarea suprafetelor de teren disponibile si libere de sarcini, in vederea construirii de locuinte propietate persoanala de catre tineri, conform Legii 15/2003 precum si vanzarii acestora2020/05/08
HCL 41/2020privind Aprobarea suportarii de catre Primaria Comunei Vadu Pasii a comisionului perceput de furnizorul de servicii de acceptare de plati electronice n cadrul Sistemului National Electronic de Plata Online cu cardul a taxelor si impozitelor datorate bugetului local al comunei Vadu Pasii2020/05/08
HCL 40/2020privind atestarea apartenentei la domeniul privat al comunei Vadu Paşii a unor imobile terenuri situate in comuna Vadu Pasii, judetul Buzau2020/04/22
HCL 39/2020privind Atestarea aparteneței la domeniul privat al comunei Vadu Pașii a unor imobile, terenuri situate în comuna Vadu Pașii, județul Buzau2020/04/22
HCL 38/2020privind Aprobarea planului de actiuni ce se vor realiza cu persoanele beneficiare de ajutor de incluziune2020/04/22
HCL 37/2020privind Cumpararea unor imobile-teren intravilan in comuna Vadu Paşii, judetul Buzau pentru prelungirea unui drum public2020/04/22
HCL 36/2020privind Vanzarea unor terenuri apartinand domeniului privat al Comuna Vadu Paşii, judetul Buzău2020/04/22
HCL 35/2020privind Darea in administrare Scolii Gimnaziale Vadu Pașii a imobilului situat pe str Principală, nr.32, sat Vadu Pașii, comuna Vadu Pașii, județul Buzua2020/03/30
HCL 34/2020privind Aprobarea în Adunarea Generala a Acționarilor Societății Comerciale Trans Bus S.A. Pentru aducerea unor modificări la actul constitutive al TRANS URBI MIXTURI SRL, societate la care TRANS BUS S.A este asociat2020/03/30
HCL 33/2020privind Rectificarea bugetului local al comunei Vadu Pașii pe anul 20202020/03/30
HCL 32/2020privind insușirea Acordului de cooperare organizarea și exercitarea activității de contabilitate2020/03/30
HCL 31/2020privind alocarea unei sume de bani din bugetul local, necesara asigurarii hranei persoanelor venite din zone contaminate cu virusul COVID 19, celor ce au intrat in contact cu acestia, aflate in stare de izolare la domiciliu, precum și persdoanelor peste 65 de ani fara apartinatori de pe raza UAT Vadu Pașii,județul Buzau.2020/03/30
HCL 30/2020privind alegerea președintelui de ședință2020/03/30
HCL 29/2020privind Implementarea proiectului INFIINȚAREA DISTRIBUȚIE GAZE NATURALE ÎN COMUNA VADU PAȘII, JUDEȚUL BUZĂU2020/03/13
HCL 28/2020privind Implementarea proiectului EXTINDERE REȚEA DE CANALIZARE ȘI MODERNIZARE SISTEME DE ALIMENTARE CU APA ÎN COMUNA VADU PAȘII, JUDEȚUL BUZĂU2020/03/13
HCL 27/2020privind Alipirea unor suprafețe de teren aparținând la domeniul privat al comunei Vadu Pașii, județul Buzau2020/03/13
HCL 26/2020privind Aprobarea programului de măsuri de gospodărire a apelor privind investițiile ce urmează a fi executate în vederea obținerii autorizației de gospodărire a apelor2020/03/13
HCL 25/2020privind Dezmembrarea unui teren care aparține domeniului privat al comunei Vadu Pașii2020/03/13
HCL 24/2020privind Aprobarea Organigramei și Statului de funcții pentru aparatul de specialitate al Primarului comunei Vadu Pașii, județul Buzau2020/03/13
HCL 23/2020privind Modificarea Hotărârii Consiliului Local , Vadu Pașii nr,1 din data de 31.01.20202020/03/13
HCL 22/2020privind Modificarea Strategiei locale de dezvoltare a serviciilor sociale și Planului anual de acțiune serviciile sociale acordate la nivelul comunei VADU PAȘII, județul Buzau, pentru anii 2018-20202020/02/26
HCL 21/2020privind Aprobarea bilanțului contabil și a contului de profit și de pierderi aferent anului 2019 a SC SERVICE CONSLOC SRL VADU PAȘII2020/02/26
HCL 20/2020privind Aprobarea organigramei Serviciului Local de Salubrizare Vadu Pașii, serviciul public din subordinea Consiliului Local Vadu Pașii, județul Buzau2020/02/26
HCL 19/2020privind Aprobarea acordarea unui ajutor de urgență domnului IACOB ION, domiciliat în sat Vadu Pașii, strada  , comuna Vadu Pașii, județul Buzau2020/02/26
HCL 18/2020privind Solicitarea de a se aproba prin Hotarare de Guvern trecerea imobilului ,, Casa Negulescu,, situat în comuna Vadu Pașii, sat Băjani format din clădire și teren, din domeniul public al satului și administrației Ministerului Afecerilor Interne Interne-Inspectoratul de Poliție Județean Buzau, în domeniul al comunei Vadu Pașii2020/02/26
HCL 17/2020privind Atestarea aparteneței la domeniul privat al comunei Vadu Pașii a unor imobile, terenuri situate în comuna Vadu Pașii, județul Buzau2020/02/26
HCL 16/2020privind Declararea unor bunuri ca bunuri de uz și de interes public local2020/02/26
HCL 15/2020privind Aprobarea Programului de achiziții publice al Primăriei comunei Vadu Pașii, pentru anul 20202020/02/26
HCL 14/2020privind Aprobarea bugetului de Venituri și Cheltuieli al SC SERVICE CONSLOC SRL pentru anul 2020, a organigramei și a statului de funcții2020/02/26
HCL 13/2020privind Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al SERVICIULUI DE SALUBRIZARE AL COMUNEI VADU PAȘII2020/02/26
HCL 12/2020privind Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Vadu PAȘII pe anulș 2020 si a listei obiectivelor de investiții2020/02/26
HCL 11/2020privind Aprobarea folosirii excendetului din anii precedenți2020/02/26
HCL 10/2020privind Aprobarea execuției bugetare aferente anului 20192020/02/26
HCL 09/2020privind modificarea componenței Comisiilor de specialitate al Consiliului local al comeuni Vadu Pașii2020/02/26
HCL 8/2020privind aprobarea aderării comunei Tisău prin Consiliul Local în calitate de membru asociat la Asociația de Dezvoltare Intercomunitara Buzău-Mărăcineni2020/02/17
HCL 7/2020PRIVIND APROBAREA PROIECTULUI/CERERII DE FINANTARE ȘI A CHELTUIELILOR AFERENTE2020/01/31
HCL 6/2020Cu privire la solicitările de terenuri conform Legii nr. 15/2003, în comuna Vadu Pasii, judetul Buzau2020/01/31
HCL 5/2020pentru revocarea HCL nr. 53/12.07.2019 privind acordarea unui imprumut de la bugetul local al Comunei Vadu Pasii pentru finantarea unor cheltuieli ale SERVICIULUI LOCAL DE SALUBRIZARE VADU PASII2020/01/31
HCL 4/2020privind aprobarea cuantumului burselor şcolare ce se vor acorda elevilor din unităţile de învăţământ din comuna Vadu Paşii, judeţul Buzău2020/01/31
HCL 3/2020privind aprobarea modificarii Statutului si Actului constitutiv ale Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Buzău 2008”2020/01/31
HCL 2/2020privind modificarea contractului de concesiune nr. 88/26.02.20192020/01/31
HCL 1/2020privind SERVICIUL DE SALUBRIZARE AL COMUNEI VADU PASII2020/01/31

Comments are closed.