Consultare publică – Planul de Management Social si de Mediu ( PMSM)

Primăria Vadu Pasii,supune consultării publice planul de management social şi de mediu al sub-proiectului „Construirea unei platforme comunale de depozitare si gospodarire a gunoiului de grajd, comuna Vadu Paşii, jud. Buzău” , realizat în cadrul Proiectului „Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienţi”, implementat de Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor, şi finanţat printr-un împrumut rambursabil acordat de Banca Mondială, consultare publică derulată online.

Persoanele interesate pot transmite observaţii/propuneri/comentarii în termen de 10 zile de la data publicării prezentului anunţ:

  • în atenţia Primăriei Vadu Pasii, tel/fax 0238 788 109/0238 788 419, email primaria.vadupasii@yahoo.com
  • Pentru informaţii suplimentare, persoana de contact dl Dragu Ion tel 0766071890
  • în atenţia Unităţii de Management a Proiectului „Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienţi”: Calea Plevnei nr. 46-48, corp E, etaj 1, cam. 10, tel: 031 433 4020, fax: 0214089540, email: nitrati@mmediu.ro
Bookmark the permalink.
Inapoi