HCL 73/2020

privind Aprobarea implementării obiectivului de investiții ,,Infințare sistem inteligent de distribuție gaze naturale în comuna Vadu Pașii, Scurtești, Stăncești, Băjani, Focșănei și Gura Câlnăului, județul Buzău

HCL 71/2020

privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier local al domnului Chijer Nicolae și declararea ca vacant a locului consilierului în cauză

HCL 69/2020

privind Aprobarea Contractului pentru acoperirea costurilor nate pentru colectarea și transportul stocarea temporară, sortarea și după caz, valorificarea deșeurilor de ambalaje gestionate prin serviciul de salubrizare al U.A.T comuna Vadu Pașii și a încjeierii acestuia cu S.C. Greenpoint Management S.A. în calitate de organizare care implementează răspunderea expinsă a producătorilor