Proiect de hotărâre nr. 56 / 2023

privind:  aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții, a indicatorilor tehnico-economici și a devizului general actualizat  pentru obiectivul de investiții „Extindere rețea de canalizare în comuna Vadu Pasii, județul Buzău”, aprobat pentru finanțare prin Programul Național de Investiții „Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului 

Citeste mai mult