Proiect de hotărâre nr. 83 / 2022

privind:  aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții, a indicatorilor tehnico-economici și a devizului devizului general actualizat  pentru obiectivul de investiții „Extindere rețea de canalizare în comuna Vadu Pasii, județul Buzău-Etapa 1”, aprobat pentru finanțare prin Programul Național de Investiții „Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului

Citeste mai mult

Proiect de hotărâre nr. 82 / 2022

Privind aprobarea depunerii cererii de finantare prin PLANUL NATIONAL DE REDRESARE SI REZILIENTA – COMPONENTA 10 – FONDUL LOCAL, a notei de fundamentare si a cheltuielilor legate de proiect pentru obiectivul de investitii “PUNCTE DE REINCARCARE VEHICULE ELECTRICE ” din COMUNA VADU PASII

Citeste mai mult