Proiect de hotărâre nr. 7 / 2022

privind “aprobarea documentației de atribuirea directă a contractului de delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu apă al comunei Vadu Pașii, în temeiul art. 28, alin. (2) litera b), coroborat cu art. 28 alin. (2^1) din Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilitati publice, republicată cu modificările și completările ulterioare, societății SERVICE CONSLOC S.R.L. – cu asociat unic U.A.T. Comuna Vadu Pașii”


Fișiere atașate:

Bookmark the permalink.
Inapoi